ZARZĄD

DR FILIP GRANEK

PREZES ZARZĄDU, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL XTPL S.A. oraz XTPL Inc. w US

Twórca technologii XTPL, jeden z najlepszych na świecie specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania ogniw słonecznych oraz technologii opartych o nanomateriały. Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny). Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Akademia Europea), stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, stypendium niemieckiego DAAD oraz prestiżowym grantem badawczym LIDER finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Członek prestiżowej Young Academy of Europe, został także wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. Zwycięzca 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2018. Nagrodę otrzymał za pracę nad technologią przełomu, która ma poważną szansę zmienić świat na lepsze. Wygrał także w kategorii Nowy Biznes, w której nagroda została przyznana za wykorzystanie własnego doświadczenia naukowego do tworzenia innowacyjnego na skalę światową produktu. Autor 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

ZARZĄD W USA

HAROLD HUGHES

Od ponad 40 lat rozwija projekty hi-tech w Krzemowej Dolinie. W latach 1974-2000 piastował kluczowe funkcje (m.in. CFO) w Intelu, gdzie współzakładał Intel Capital. Następnie rozwijał takie spółki technologiczne, jak Pandesic czy Rambus (jako CEO w latach 2005-12). Członek Zarządu XTPL Inc. zasiada obecnie także w radzie nadzorczej kilku spółek technologicznych, m.in. w Quantenna Communications, View Inc. oraz doradza spółce Kateeva, komercjalizującej przełomowe rozwiązania w dziedzinie druku i tuszów do produkcji nowej generacji ekranów OLED. Harold Hughes jest absolwentem MBA Uniwersytetu Michigan. Przed rozpoczęciem kariery w biznesie przez 5 lat służył jako oficer w amerykańskiej armii.

 

AMIR NAYYERHABIBI

Od ponad 30 lat rozwija projekty hi-tech w Krzemowej Dolinie, w szczególności w dziedzinie technologii informatycznych i półprzewodników. Obecnie jest partnerem w Benhamou Global Ventures z Krzemowej Doliny – funduszu inwestującym w dziesiątki firm z sektora gospodarki cyfrowej. W latach 1982-2000 piastował menedżerskie i zarządcze funkcje (m.in. COO) w Intel Corp., MIPS Computer Systems (mikroprocesory) oraz Cisco. W swojej karierze Amir Nayyerhabibi zakładał i rozwijał takie spółki technologiczne, jak StratumOne Communication, AuroraNetics czy Cortina Systems. Tą ostatnią kierował przez ponad 13 lat, doprowadzając ją do pozycji jednego z globalnych liderów sektora rozwiązań światłowodowych. Członek Zarządu XTPL Inc. przewodniczy obecnie także radzie nadzorczej kalifornijskiego NDG Systems, specjalizującego się w produkcji hardware’u na potrzeby przechowywania danych. Amir Nayyerhabibi ukończył studia inżynierskie z zakresu inżynierii elektronicznej na Uniwersytecie Illinois.

 

Hiroshi Menjo

Hiroshi Menjo rozpoczął swoją karierę w Konica w Tokio jako kluczowy inżynier filmów do aparatów fotograficznych. W ślad za dokonującą się za sprawą systemów elektronicznych transformacją przemysłu fotograficznego, prowadził prace badawcze w zakresie materiałów elektronicznych na Massachusetts Institute of Technology (MIT), a następnie w MIT Microelectronics Labs. Później dołączył do Boston Consulting Group w Tokio, współpracując z amerykańskimi i europejskimi klientami oraz japońskimi firmami technologicznymi w celu opracowania strategii korporacyjnych i biznesowych. W 1991 r. Hiroshi opuścił Japonię i przeniósł się do Doliny Krzemowej. Pomagał startupom technologicznym w Ameryce Północnej w opracowywaniu i wdrażaniu japońskich strategii wejścia, a także w realizowaniu strategicznych sojuszy z japońskimi firmami. Następnie dołączył do The McKenna Group, wiodącej firmy doradztwa biznesowego dla spółek wysokich technologii założonej przez Regisa McKennę, aby przewodzić japońskiej praktyce. W efekcie ugruntował w Japonii swoją reputację eksperta w dziedzinie innowacji z głębokim zrozumieniem przedsiębiorczości w Dolinie Krzemowej. To w tej firmie poznał Richarda Melmona, z którym założył fundusz NSV Wolf Capital. Hiroshi jest współautorem wielu książek o tematyce biznesowej w Japonii. Dwie z nich były bestsellerami. Jest także stałym felietonistą Nikkei and Diamond, wiodącego czasopisma biznesowego w Japonii. Hiroshi Menjo ukończył chemię i chemię fizyczną na Uniwersytecie Tokijskim, ale również studia inżynierskie w zakresie materiałów elektronicznych na MIT.

 

RADA NADZORCZA

Dr Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), stypendysta British Council w London School of Economics, doktor geografii ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk. Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi – najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994 członek Komisji Papierów Wartościowych. W latach 90. zasiadał w Radzie ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie RP.Od 1991 r. do 2006 r. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Był członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej Banku BPH S.A. Pełni również funkcje prezesa zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska.

DR Bartosz Wojciechowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent studiów prawniczych i psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2018 r. rozpoczął aplikację rzecznikowską. Adwokat i pracownik naukowo-dydaktyczny. Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą BWW Kancelaria Adwokacka. Od kilkunastu lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców indywidualnych, spółek osobowych i spółek kapitałowych z branży handlowej, przemysłowej, informatycznej, kosmetycznej i wydawniczej. W przeszłości pełnił funkcję członka i przewodniczącego rady nadzorczej Kubara Investment House S.A., od marca 2015 r. jest przewodniczącym rady nadzorczej Kubara Lamina S.A. z siedzibą w Piasecznie.

Dr Herbert Wirth

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Prof. dr hab. inż Herbert Wirth jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Geologii i Eksploracji. Ukończył studia podyplomowe w obszarze geologii górniczej i inżynierskiej na Politechnice Wrocławskiej oraz dotyczące zarzadzania projektami w The George Washington University School Business and Public Management. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania globalnym przedsiębiorstwem.
W latach 2009-2016 Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., największego na świecie producenta srebra i ósmego globalnego producenta miedzi. Wcześniej, od 1998 roku piastował szereg funkcji kierowniczych w KGHM, w tym był Dyrektorem ds. Business Development i Menadżerem ds. Badań i Analiz Geologicznych. Obecnie, pracuje jako Profesor na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Ekologii Politechniki Wrocławskiej. Jest członkiem zarządu europejskiej organizacji EIT Raw Materials, wiceprezydentem stowarzyszenia Pracodawców RP, członkiem Polskiej Akademii Nauk i Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Prof. Herbert Wirth dysponuje szeregiem certyfikatów i uprawnień związanych z zarządzaniem środowiskowym  i jakością. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Autor i współautor szeregu artykułów naukowych, publikacji i książek z obszaru geologii, zarządzania zasobami i ekonomiki przedsiębiorstw górniczych.

Konrad Pankiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 16 lat związany profesjonalnie ze sprzedażą i marketingiem. Współzałożyciel giełdowej Grupy SMT S.A. (wcześniej Grupy ADV), w której przez 15 lat jako prezes zarządu odpowiadał za rozwój i strategię. Ma 10-letnie doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym. Był osobiście odpowiedzialny za debiut Adv.pl S.A. na rynku NewConnect (2007) oraz przejście spółki jako Grupa ADV S.A. na GPW (2011). Wprowadził również na giełdę spółki SMT Software SA (2010) oraz Codemedia S.A. (2011). Odpowiedzialny za sprzedaż LemonSky (agencja interaktywna) do międzynarodowej korporacji reklamowej (WPP) oraz spółki SMT Software Services do Enterprise Investors (169 mln PLN). Jest prezesem zarządu i jedynym wspólnikiem Leonarto Sp. z o.o., który posiada akcje XTPL S.A. reprezentujące 17,58 % jego kapitału zakładowego oraz 17,58% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy .

Piotr Lembas

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Następnie zdobył tytuł magistra na kierunku Master Studies in Finance – program partnerski CFA. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA),  numer 200403. Od 2017 r. jest partnerem zarządzającym w P&V Sp. z o.o. sp.k. – spółce doradczej świadczącej usługi doradztwa transakcyjnego. Odpowiada za prowadzenie projektów doradczych z zakresu pozyskania finansowania dla podmiotów na wczesnym etapie rozwoju. Ponadto jest współzałożycielem oraz prezesem zarządu w RacoCars sp. z o.o. (działającej pod marką Indigo Tech), podmiocie działającym w branży infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, oferującym kompleksowe portfolio produktów i usług dla nieruchomości komercyjnych. Wcześniej, w latach 2013-2015, pracował w EY Corporate Finance jako starszy konsultant oraz w Adiuvo Investments jako starszy analityk finansowy (2015-2017), realizując projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.

LIDERZY

DR ANETA WIATROWSKA

DYREKTOR DS. TECHNOLOGII

Z  XTPL związana od września 2016. Od lipca 2017 jest dyrektorem ds. technologii i odpowiada za cały zakres związany z procesem drukowania struktur metodą XTPL. Zarządza obszarem, w który wchodzą 4 laboratoria: aplikacyjne, procesów pre-post, symulacji numerycznych oraz zaawansowanej charakteryzacji. W latach 2013-2015 przebywała na prestiżowym stypendium podoktorskim w ramach Akcji EU Marie Curie (projekt LUMINET) w Centrum Badawczym Philipsa w Eindhoven, w Holandii, zajmując stanowisko starszego naukowca. W pracy badawczej zajmowała się dwoma tematami: (i) syntezą, zabezpieczaniem oraz charakteryzacją higroskopijnych jodków lutetu, LuI3 domieszkowanych lantanowcami oraz (ii) syntezą i charakteryzacją nanocząstek scyntylatorów i wytwarzaniem kompozytów bazujących na poliuretanach i zawierających uprzednio zsyntetyzowane nanocząstki scyntylacyjne. W 2013 z wyróżnieniem obroniła pracą doktorską na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przez 4 lata pracowała nad nowymi pamięciami rentgenowskimi i była wykonawcą 4 projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Unię Europejską: – sintered nanoceramics scintillators (characteristic of a new materials under synchrotron radiation at Superlumi Station at DESY, Germany); – new efficient phosphors for lighting and solar concentrators; – detectors and converters of electromagnetic radiation for digital medical diagnosis and security; – innovation challenge within the area of scintillators;

W trakcie dotychczasowej pracy, w dorobku naukowym zgromadziła 2 zgłoszenia patentowe (PHILIPS 2014P00722EP & PHILIPS 2014P00721EP) oraz 2 patenty (PCT/PL2012/050002,10.01.2012 oraz PCT/PL2014/050001, 18.12.2014).

Dr Krzysztof Berezowski

Dyrektor Operacyjny

Dyrektor Operacyjny w XTPL – spółce rozwijającej przełomową technologię ultraprecyzyjnego durkowania nanomateriałów, do której dołączył w maju 2019r. Wcześniej współzałożyciel i Prezes Zarządu spółki Thaumatec, dostarczającej usługi rozwojowe w zakresie systemów wbudowanych oraz w zakresie integracji systemów Internetu Rzeczy. Z wykształcenia inżynier, z doświadczenia przedsiębiorca z bogatym doświadczeniem biznesowym w dziedzinie systemów wbudowanych i cyber-fizycznych, oprogramowania oraz Internetu Rzeczy,. Posiada tytuł doktora informatyki uzyskany na Politechnice Wrocławskiej w 2002 r. W 2004 r. był pracownikiem naukowym Center of Low Power Electronics Uniwersytetu w Arizonie. Laureat międzynarodowego stypendium Marie Curie będącego częścią Szóstego Programu Ramowego Komisji Europejskiej (2007–2010), które zrealizował w School of Computing, Informatics, and Decision Systems Engineering Uniwersytetu Stanowego Arizony (USA) oraz w Laboratorium TIMA na uczelni Institut National Polytechnique de Grenoble (Francja). Absolwent Programu Top 500 Innovators polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013 r.), który zrealizował w Haas School of Business Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii (USA). W trakcie swojej kariery zawodowej był Członkiem Zarządu (a później Doradcą Zarządu) DASH7 Alliance – konsorcjum naukowo-przemysłowego opracowującego i upowszechniającego standard komunikacji bezprzewodowej DASH7 dla aplikacji M2M i IoT (2013–2017). W latach 2012–2015 r. był doradcą firmy Arynga, Inc. z siedzibą w San Diego w Kalifornii (później przejętej przez Wind River Systems), zajmującej się oprogramowaniem OTA dla zastosowań w branży motoryzacyjnej. Jego głównym obszarem specjalizacji były technologie łączności bezprzewodowej o niskim poborze mocy i niskiej przepustowości danych w zastosowaniach w przemyśle motoryzacyjnym. Od 2013 r. pełni rolę eksperta oceniającego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL i Programu Horyzont 2020 Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie badawcze i inżynieryjne w zakresie architektury systemów komputerowych, komputerowego wspomagania projektowania obwodów i systemów elektronicznych, obliczeń o niskim poborze mocy, połączonych systemów wbudowanych, systemów cyber-fizycznych, obliczeń równoległych oraz Internetu Rzeczy.

PRZEMYSŁAW CICHOŃ

MANAGER MECHATRONIKI

Od września 2016 w firmie XTPL, obecnie na stanowisku R&D Team Managera (laboratorium mechatroniczne). Posiada pięć lat doświadczenia w R&D: UTC AeroSpace Systems Wrocław na stanowisku Konstruktora (04.2012- 09.2016), w tym doświadczenie z wdrożeniem wyników prac B+R do działalności gospodarczej. W firmie UTC AeroSpace Systems zajmował się konstruowaniem, doborem i obliczeniami elementów elektro-hydraulicznych zasilających „wyższe złożenia” w samolotach Boeing, Airbuss, Irkut oraz helikopterów BlackHawk itd. Wyżej wymienione badania zakończyły się wdrożeniem wytworzonych elektrozaworów do komercyjnych zastosowań w samolotach wyżej wymienionych marek. Jest autorem patentu z roku 2014 EP2985894A1/US20160049230A1 pt. „Magnetic Armature” dotyczący optymalizacji kształtu armatury serwozaworu (hydraulicznego, pneumatycznego i paliwowego) typu flapper-nozzle oraz jet pipe wykonanej z magnetycznie miękkiego materiału FeNi celem zapobieżenia nasycenia magnetycznego, utraty funkcjonalności, a nawet katastrofy samolotu. W 2016 roku powstał kolejny patent jego autorstwa 94981US01 pt: „Improved system and method for adjusting an air gap in a servovalve torque motor and a new type of torque motor” (przyznany; trwają prace publikacyjne). Patent uwzględnia metody produkcyjne tańszego, bardziej efektywnego i powtarzalnego procesu dostosowywania szczelin powietrznych serwozaworów stosowanych w statkach powietrznych. Szczeliny te są najbardziej istotnym parametrem budowy całego silnika momentowego serwozaworu (stanowią jedyny ruchliwy element całego zaworu, determinujący wielkość czy ciśnienie przepływającej przez niego cieczy). Przed podjęciem pracy ukończył studia stacjonarne na Politechnice Wrocławskiej na trzech kierunkach: informatyka-matematyczna na wydziale podstawowych problemów techniki, mechatronika na wydziale mechanicznym oraz automatyka i robotyka również na wydziale mechanicznym.

MARTA JANKIEWICZ

DYREKTOR MARKETINGU I PR

Manager z niemal 10-letnim doświadczeniem w obszarze marketingu i PR, szeroko rozumianego wspierania biznesu oraz wdrażania innowacyjnych technologii na wielu międzynarodowych rynkach. Od lipca 2016 szefowa komunikacji międzynarodowej Grupy Selena, gdzie była odpowiedzialna za całość działań komunikacyjnych – wewnętrznych i zewnętrznych – oraz za obszar public relations. Współtworzyła i realizowała politykę relacji inwestorskich poprzez tworzenie niefinansowych części raportów giełdowych, komunikatów prasowych i prezentacji inwestorskich. Zarządzała całością relacji z mediami, działaniami wizerunkowymi z klientami, instytucjami i partnerami zewnętrznymi oraz brała aktywny udział w projektach Grupy dotyczących m.in.: wdrożenia polityki EB, CSR, komunikacji marek, wdrażania nowych produktów, w tym projektów strategicznych. Od lutego 2013 zarządzała całością działań marketingu i PR w Zehnder Poland.

DR FILIP AUKSZTOL

Business Development Manager

Naukowiec i inżynier z rozległym doświadczeniem w pracach badawczo-rozwojowych. Odpowiedzialny za dopasowanie unikalnych możliwości XTPL do biznesowych i technologicznych potrzeb naszych klientów. Jego doświadczenie akademickie oraz specjalistyczna wiedza z zakresu inżynierii przemysłowej pozwala na przystosowanie naszej technologii do indywidualnych wymagań użytkownika końcowego. Przed dołączeniem do zespołu w 2018 roku był pracownikiem naukowym w Centrum Technologii Kwantowych w Singapurze, gdzie pracował nad przyrządami fotonicznymi do zastosowań w komunikacji kwantowej. Filip otrzymał pełne stypendium z internatem do Box Hill School w Anglii poprzez program Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata. Posiadacz tytułu zawodowego magistra-inżyniera ze specjalnością inżynieria materiałowa przyznanego przez Uniwersytet Oxfordzki. Zdobył tytuł naukowy doktora fizyki w Narodowym Uniwersytecie Singapuru otrzymując pełne stypendium przyznane przez Centrum Technologii Kwantowych w Singapurze. Autor i współautor szeregu publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach z obszaru fizyki atomowej i fotoniki. Posiada zgłoszenie patentowe dotyczące elastomerowych falowodów fotonicznych.

DR KAROLINA FIĄCZYK

MANAGER PROCESÓW POST-TREATMENT I CHARAKTERYZACJI MATERIAŁOWEJ

W XTPL od stycznia 2017, odpowiada za kierowanie zespołem badawczo-rozwojowym pracującym nad rozwojem procesów obróbki wytworzonych już struktur (galwanizacja, spiekanie laserowe) oraz zaawansowanej charakteryzacji materiałowej. W styczniu 2018 z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Fotoluminescencyjne właściwości Sr2GeO4 aktywowanego Ce, Pr, Eu”. W czasie studiów doktorskich uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach dotyczących spektroskopii lantanowców, najnowszych źródeł oświetlenia (w tym LED) i kropek kwantowych, prezentując na nich zarówno postery jak i wygłaszając ustne prezentacje. Na konferencji PGS’17 w San Diego La Jolla (USA) jej poster został wyróżniony w konkursie na najlepszą prezentację posterową. W latach 2013-2017 realizowała szereg projektów badawczych w tym: „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”(nr projektu POIG 01.01.02-02-002/08), „Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych” (nr projektu POIG 01.01.02-02-006/09.). W okresie 2016-2017 była kierownikiem własnego grantu badawczego PRELUDIUM X Narodowego Centrum Nauki „Wyjaśnienie mechanizmów wygaszania luminescencji d-f jonów Ce(3+) i Pr(3+) w Sr2GeO4”. Jest autorem 7 publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz zgłoszenia patentowego „Szerokozakresowy, luminescencyjny sensor temperatury o wysokiej czułości”. Zgł. pat., 2018, P.424806).

DR INŻ. PIOTR KOWALCZEWSKI

Manager Symulacje Numeryczne

Od września 2016 związany z firmą XTPL, gdzie pełni funkcję kierownika laboratorium symulacji numerycznych. Nadzoruje prace związane z symulacjami numerycznymi procesu XTPL oraz zaawansowaną analizą danych doświadczalnych. W latach 2011-2015 przebywał na prestiżowym stypendium doktorskim w ramach akcji EU Marie Curie ITN (projekt „PROPHET”) na Uniwersytecie w Pavii (Włochy), gdzie obronił doktorat. Jego praca doktorska dotyczyła symulacji zjawisk optycznych i elektrycznych w ogniwach słonecznych z nieuporządkowanymi strukturami fotonicznymi. Odbył staże badawcze na Uniwersytecie St. Andrews (Szkocja) oraz w STMicroelectronics (Catania, Włochy). Wyniki swoich prac prezentował na kilkunastu międzynarodowych konferencjach w Europie i USA. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych związanych z fotoniką, optoelektroniką oraz inżynierią materiałową w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Włoszech. Jest współautorem kilkunastu często cytowanych prac z dziedziny fizyki, optyki i symulacji numerycznych. Recenzował publikacje wysłane do czasopism Optics Letters, Optics Express oraz R&D Magazine.

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej