// // Trzecia transakcja sprzedaży modułu drukującego XTPL do wdrożeń przemysłowych - XTPL - PL
Published on:

Trzecia transakcja sprzedaży modułu drukującego XTPL do wdrożeń przemysłowych

Współpraca XTPL z partnerem z Korei Płd. nabiera tempa. Po sukcesie w ramach trzeciego etapu ewaluacji technologii Spółki, HB Technology z Korei Płd. zdecydował się na zamówienie modułu drukującego XTPL do zbudowania prototypowego urządzenia przemysłowego. Klientem końcowym jest wiodący producent wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display). Dostawa modułu drukującego zostanie zrealizowana w III kwartale br., a budowa prototypu przemysłowego urządzenia może zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku. Technologia XTPL ma potencjał wykorzystania przy konstrukcji wyświetlaczy nowej generacji o ultra-wysokiej rozdzielczości, w tym do napraw zaawansowanych wyświetlaczy typu micro OLED display. Jednocześnie HB Technology prowadzi równolegle testy z wykorzystaniem urządzenia Delta Printing System XTPL w dwóch innych potencjalnych zastosowaniach dla technologii Spółki. W maju br. XTPL ogłosił plan 10-krotnego zwiększenia przychodów, do 100 mln PLN w 2026 roku. W celu jego realizacji, XTPL zamierza przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln PLN, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój Spółki m.in. zwiększając zdolności produkcyjne, wspierając działania sprzedażowe oraz prace z zakresu B+R.

W grudniu 2022 roku XTPL poinformował o przejściu do trzeciego etapu ewaluacji technologii z HB Technology z Korei Płd. i rozpoczęciu wstępnych rozmów dotyczących prototypowego urządzenia przemysłowego. Zgodnie z umową, w pierwszym półroczu br. Spółka dostarczyła partnerowi urządzenie Delta Printing System (DPS), a dotychczasowe wyniki testów prowadzonych w Korei wykonane przez partnera m.in. z wykorzystaniem DPS i konsultowane z klientem końcowym, potwierdziły wysoki potencjał zastosowania technologii XTPL i zadecydowały o przejściu do czwartego etapu ewaluacji – budowy prototypowego urządzenia przemysłowego.

– Konsekwentnie przesuwamy się do przodu w naszych zaawansowanych projektach nakierowanych na wdrożenia przemysłowe i zrealizowaliśmy już trzecią sprzedaż modułu drukującego XTPL do wdrożeń przemysłowych. Po bardzo pozytywnej dla nas informacji o przejściu do czwartego etapu z klientem, którym jest globalna firma z USA notowana na Nasdaq 100, z dużą satysfakcją informujemy o sukcesie ewaluacji technologii XTPL z HB Technology z Korei Płd. Sprawnie i z sukcesem zakończyliśmy trzeci etap projektu i przechodzimy do realizacji budowy prototypowego urządzenia przemysłowego, które zawierać będzie dostarczony przez nas moduł drukujący – stanowiący serce całej maszyny. Chciałbym wyróżnić przede wszystkim potencjalne zastosowanie naszej technologii, która może zostać użyta w branży wysokorozdzielczych wyświetlaczy, mających zastosowanie w jednych z najszybciej rozwijających się obszarach m.in. zaawansowanych urządzeniach medycznych i wojskowych oraz okularach typu smart glass. Jest to dla nas bardzo ciekawy kierunek, który dodatkowo wspierany jest przez globalne megatrendy w postaci postępującej miniaturyzacji urządzeń. Produkty kolejnej generacji o ultra-wysokiej rozdzielczości muszą być tworzone oraz naprawiane w inny niż dotychczas sposób i na to odpowiedzią jest nasza unikalna, addytywna technologia ultra-precyzyjnego druku. Klientem końcowym jest wiodący producent wyświetlaczy FPD z siedzibą w Korei Płd., który analizuje wyniki w ramach prowadzonych testów przez XTPL oraz testów wykonywanych w Korei przez zespół HB Technology z wykorzystaniem naszego urządzenia Delta Printing System. Wierzę, że zaangażowanie tego globalnego podmiotu na każdym etapie ewaluacji może wpłynąć pozytywnie na tempo przejścia do ostatniego, piątego etapu i tym samym osiągnięcie pierwszego wdrożenia naszej technologii na skalę przemysłową – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL.

Dostarczenie modułu przemysłowego XTPL do HB Technology jest zaplanowane w III kwartale tego roku. Rozliczenie zamówienia wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe osiągnięte w 2023 roku, a intencją Spółki jest kontynuacja budowania relacji i współpracy komercyjnej z HB Technology oraz klientem końcowym – wiodącym producentem wyświetlaczy FPD, także w kolejnych okresach.

HB Technology jest notowanym na KOSDAQ (078150.KQ) w Korei Płd. producentem przyrządów do testowania i naprawy urządzeń dla najbardziej zaawansowanych producentów wyświetlaczy. Klientami HB Technology są czołowi światowi producenci m.in. Samsung Display Corporation czy Beijing BOE Display Technology. Rozwiązanie XTPL może zostać wykorzystane do napraw zaawansowanych wyświetlaczy typu micro OLED display, cechujących się ultra-wysoką rozdzielczością i znajdujących się blisko ludzkiego oka. Produkty te mają zastosowanie m.in. w wyspecjalizowanych urządzeniach medycznych i wojskowych, a także profesjonalnych kamerach, przyrządach do obserwacji nieba i okularach typu smart glass. W 2021 r. wartość branży wyświetlaczy OLED została oszacowana na 38,4 mld USD, średnioroczny wzrost w latach 2021-2026 zakłada wysoką dynamikę na poziomie +13,6%.

Już cztery nasze projekty nakierowane na wdrożenia przemysłowe znajdują się na zaawansowanych etapach. Dzięki temu jeszcze w perspektywie 2023 roku identyfikujemy potencjał na zbudowanie więcej niż jednego prototypowego urządzenia przemysłowego z zamontowanym naszym autorskim modułem przemysłowym. Te perspektywy oraz rosnące zainteresowanie naszą technologią i produktami, zaważyły na decyzji o przyspieszeniu rozwoju Spółki i planie zainwestowania około 60 mln PLN w latach 2023-2026 w celu przeskalowania naszej działalności i realizacji założonego celu biznesowego – 10-krotnego zwiększenia przychodów do 100 mln PLN w 2026 roku. Wpływ dostarczenia modułu przemysłowego na nasze wyniki finansowe, w ramach przejścia do czwartego etapu z HB Technology, nie będzie stanowić więcej niż kilka procent naszego sumarycznego wyniku w 2023 roku, ma za to wysoki potencjał większej kontrybucji do wyniku w kolejnych okresach, w tym w horyzoncie naszego celu w 2026 roku. Dodatkowo, HB Technology prowadzi równolegle testy z wykorzystaniem naszego urządzenia DPS w dwóch dodatkowych, innych niż wyświetlacze typu micro OLED display, polach aplikacyjnych naszej technologii. Są to wczesne etapy analiz, ale pokazują wszechstronność i szerokie zastosowanie dla technologii, którą rozwinęliśmy w XTPL na przestrzeni ostatnich lat i zaczynamy obecnie z sukcesami komercjalizować na coraz większą skalę – dodaje Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów, wspierany pracami B+R oraz ochroną IP dla zachowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Spółka posiada na zaawansowanych etapach rozwoju 4 projekty nakierowane na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, które obejmują wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Klientami końcowymi są wiodące i globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display).

XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 7 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do maja 2023 roku.

W 2021 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 47,1 mld USD (+14,5% r/r), a w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%. Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania, do których zaliczają się m.in. urządzenia prototypujące DPS Spółki, ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż systemów do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Linkedin

Wszystkie posty
Skontaktuj się z nami