// // XTPL dołączy do indeksu sWIG80 w ramach wrześniowej rewizji indeksów - XTPL - PL
Published on:

XTPL dołączy do indeksu sWIG80 w ramach wrześniowej rewizji indeksów

XTPL, dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla globalnego rynku nowoczesnej elektroniki, zostanie włączony do indeksu sWIG80 po zakończeniu sesji giełdowej 15 września br. Włączenie akcji Spółki XTPL do indeksu sWIG80 jest elementem kwartalnej rewizji portfela. Indeks sWIG80 osiągnął w 2023 roku najwyższy wynik w swojej blisko 30-letniej historii, rekord w cenie zamknięcia miał miejsce na sesji giełdowej 18 lipca 2023 roku.

Kwartalny ranking indeksów został sporządzony po sesji 18 sierpnia 2023 roku. Jego konstrukcja bierze pod uwagę obroty akcjami oraz miesięczny wskaźnik obrotu (MWO) za okres ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia rankingu. Wartość akcji w wolnym obrocie została obliczona na podstawie kursu zamknięcia akcji z dnia 16 sierpnia 2023 roku.

– Dołączenie XTPL do grona spółek reprezentujących indeks sWIG80 to dla nas duże wyróżnienie i satysfakcja z wykonanej przez nas pracy na rzecz rozwoju firmy. Pomimo swojej 8-letniej historii XTPL jest wciąż na etapie dynamicznego wzrostu biznesu napędzanego przez rozwijane projekty przemysłowe, których celem jest szerokie wykorzystanie naszej technologii przez globalnych producentów elektroniki nowej generacji na całym świecie. Czujemy, że dobrze wykorzystaliśmy ostatnie 8 lat, zwłaszcza biorąc pod uwagę młody i dopiero nabierający rozpędu rynek deep techowy w Polsce, który wierzę, że najlepsze ma dopiero przed sobą. Podobnie jest z XTPL, jesteśmy zadowoleni z naszych dokonań, ale koncentrujemy się na tym co przed nami, a cele mamy ambitne i mierzalne. Zamierzamy do 2026 roku zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów i usług 10-krotnie do 100 mln zł, na co wpływ będzie miał rozwój wszystkich naszych trzech linii biznesowych. Liczymy zwłaszcza na 9 naszych projektów przemysłowych, z których łączne średnioroczne przychody szacujemy nawet na ok. 400 mln zł, przy założeniu ich pozytywnej ewaluacji z globalnymi partnerami. Za nami udana emisja akcji, z której pozyskaliśmy w lipcu br. ponad 36,5 mln zł na przyspieszenie naszego wzrostu, spotykając się z pozytywnym odbiorem modelu biznesowego Spółki przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Indeks sWIG80 jest regularnie monitorowany przez wielu inwestorów, dlatego wierzymy, że będzie to kolejny pozytywny czynnik dla dynamicznego rozwoju naszej firmy, a XTPL przyczyni się do wspierania dalszego wzrostu tego indeksu i osiągania przez niego kolejnych rekordów – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

W skład indeksu sWIG80 wchodzi 80 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które nie znalazły się w indeksach WIG20 i mWIG40. Dołączenie do głównych indeksów jakimi w Polsce są WIG20, mWIG40 i sWIG80 może skutkować dalszym wzrostem zainteresowania inwestorów spółką i pozytywnie wpływać na średni dzienny wolumen i wysokość obrotów.

XTPL powstało 29 czerwca 2015 roku, a zadebiutowało na rynku NewConnect 14 września 2017 roku. Po około półtora roku obecności na rynku alternatywnym XTPL z sukcesem przeniósł swoje notowania na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 20 lutego 2019 roku. Ponadto Spółka 6 marca 2020 roku rozpoczęła dual-listing i jest notowana również na Open Market we Frankfurcie.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów, wspieranych pracami B+R oraz ochroną IP dla zachowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Spółka posiada na zaawansowanych etapach rozwoju 4 projekty nakierowane na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, które obejmują wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

W maju br. XTPL ogłosił plan 10-krotnego zwiększenia przychodów, do 100 mln zł w 2026 roku, a potencjał z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Aby go zrealizować, zamierza przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój Spółki w celu pokrycia zapotrzebowania klientów m.in. zwiększając zdolności produkcyjne, wspierając działania sprzedażowe oraz prace z zakresu B+R. W ramach zaplanowanych inwestycji XTPL zamierza wykorzystać środki pozyskane z emisji akcji w lipcu br. w kwocie 36,6 mln zł, a pozostała część finansowania ma pochodzić głównie ze środków własnych w ramach działalności operacyjnej, a także z grantów i finansowania dłużnego.

W 2022 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 51 mld USD (+8% r/r), a w 2026 roku prognozowana jest na poziomie 66 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2022-2026 na poziomie 7%.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Linkedin

Wszystkie posty
Skontaktuj się z nami