// // XTPL pozyskał ponad 36,5 mln zł w ramach oferty akcji serii V na przyspieszenie rozwoju i wdrożenie inwestycji - XTPL - PL
Published on:

XTPL pozyskał ponad 36,5 mln zł w ramach oferty akcji serii V na przyspieszenie rozwoju i wdrożenie inwestycji

XTPL, globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji, poinformował, że zostały objęte wszystkie 275 000 oferowane akcje zwykłe na okaziciela serii V. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 133,00 zł, co oznacza, że wartość oferty wyniosła ponad 36,5 mln zł. Zainteresowanie objęciem akcji Spółki było wysokie i kilkukrotnie przewyższyło wielkość oferty. Środki pozyskane z emisji akcji pozwolą w pełni wykorzystać potencjał komercjalizacji technologii XTPL w ramach wszystkich trzech rozwijanych linii biznesowych. W latach 2023-2026 Spółka zamierza zainwestować około 60 mln zł w trzech kluczowych obszarach: sprzedaży, produkcji oraz B+R. Celem biznesowym jest osiągnięcie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 2026 roku. W procesie Spółka wspierana była przez cc group – Doradca IR i Doradca Finansowy, a Firmą Inwestycyjną i Zarządzającym Księgą Popytu był Trigon Dom Maklerski S.A.

Oferta XTPL objęła 275 000 akcji zwykłych na okaziciela serii V emitowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, które po zakończonym z sukcesem procesie budowania księgi popytu i objęciu akcji przez inwestorów, będą reprezentować 11,9 proc. akcji Spółki. Oferta była skierowana do inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki.

– Z sukcesem zamknęliśmy ofertę akcji serii V, która cieszyła się wysokim zainteresowaniem inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a także krajowych i międzynarodowych podmiotów, z których cześć nie była wcześniej obecna w naszym akcjonariacie. Cieszę się, że pozytywnie przeszliśmy ocenę naszego potencjału rozwoju, a wszystkim inwestorom, polskim oraz zagranicznym, dziękuję za wzięcie udziału w ofercie i okazane nam zaufanie. Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować plan inwestycyjny w latach 2023-2026 na kwotę około 60 mln zł i wykorzystać przewagi naszej unikalnej technologii ultraprecyzyjnego druku w sposób, który pozwoli nam wdrożyć ją na przemysłowe linie największych producentów elektroniki nowej generacji. Naszym twardym celem biznesowym jest uzyskanie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku, co oznacza 10-krotny wzrost względem ubiegłego roku, a ambicją i planem długoterminowym jest stanie się jednym z globalnych standardów produkcji zaawansowanej elektroniki, wpinając się w ogromny łańcuch wartości tego obszaru, w którym najwięksi potrafią generować sprzedaż na poziomie kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie. Przed nami bardzo intensywny okres i ambitne cele, które wyznaczyliśmy sobie do zrealizowania i jesteśmy do tych zadań dobrze przygotowani komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL.

W maju br. XTPL ogłosił plan 10-krotnego zwiększenia przychodów, do 100 mln zł w 2026 roku, a potencjał z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Aby go zrealizować, zamierza przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój Spółki w celu pokrycia zapotrzebowania klientów m.in. zwiększając zdolności produkcyjne, wspierając działania sprzedażowe oraz prace z zakresu B+R. W ramach zaplanowanych inwestycji XTPL planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji akcji, a pozostała część finansowania ma pochodzić głównie z środków własnych w ramach działalności operacyjnej, grantów i finansowania dłużnego.

– Środki pozyskane z oferty będą stanowić znaczną część zaplanowanych na lata 2023-2026 inwestycji, na które zamierzamy przeznaczyć około 60 mln zł. Przygotowując się do wdrożeń naszej technologii na skalę przemysłową, zamierzamy przede wszystkim zwiększyć moce produkcyjne we wszystkich trzech rozwijanych przez nas liniach biznesowych i wzmocnić działania sprzedażowe, włącznie z otwieraniem międzynarodowych przedstawicielstw na kluczowych dla nas rynkach: USA, Tajwan, Korea Płd. Kontynuować będziemy także zaawansowane prace z obszaru B+R dla zachowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej i wdrażania kolejnych generacji oferowanych przez nas produktów, a w dalszej perspektywie, projektowania nowych rozwiązań. Kluczowym katalizatorem przyszłych wzrostów Spółki ma być linia biznesowa projektów nakierowanych na wdrożenia przemysłowe. Jej potencjał przy założeniu zrealizowania wszystkich obecnych 9 projektów, szacujemy na około 400 mln zł średniorocznych przychodów. Aktualnie w 3 z nich jesteśmy na końcowym etapie ewaluacji naszej technologii, czyli budowania urządzenia prototypowego z naszym modułem drukującym celem finalnych testów na liniach końcowych klientów – globalnych producentów elektroniki nowej generacji dodaje Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów, wspieranych pracami B+R oraz ochroną IP dla zachowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Spółka posiada na zaawansowanych etapach rozwoju 4 projekty nakierowane na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, które obejmują wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 7 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do czerwca 2023 roku.

W 2022 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 51 mld USD (+8% r/r), a w 2026 roku prognozowana jest na poziomie 66 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2022-2026 na poziomie 7%.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Linkedin

Wszystkie posty
Skontaktuj się z nami