// // XTPL przechodzi do kluczowego etapu wdrożenia przemysłowego dla Partnera z Tajwanu nakierowanego na zbudowanie prototypu urządzenia do zastosowań w produkcji półprzewodników - XTPL - PL
Published on:

XTPL przechodzi do kluczowego etapu wdrożenia przemysłowego dla Partnera z Tajwanu nakierowanego na zbudowanie prototypu urządzenia do zastosowań w produkcji półprzewodników

XTPL S.A. (GPW: XTP), globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku nowoczesnej elektroniki, poinformował o przyjęciu i rozpoczęciu realizacji zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej dla partnera z Tajwanu. Moduł drukujący XTPL stanowić będzie istotny element prototypu urządzenia przemysłowego do zastosowań w obszarze zaawansowanego mikromontażu (advanced packaging) w branży półprzewodnikowej. Realizacja zamówienia oznacza przejście do czwartego etapu ewaluacji w ramach procesu projektów przemysłowych zdefiniowanych przez XTPL prowadzącego do końcowego etapu jakim jest wdrożenie na linię produkcyjną. Zamawiającym jest partner XTPL z siedzibą w Tajwanie, który jest producentem specjalistycznego sprzętu do produkcji półprzewodników. Opracowywany prototyp urządzenia przemysłowego testowany będzie na linii produkcyjnej u wiodącego globalnego producenta półprzewodników, również z Tajwanu.

 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji naszego partnera z Tajwanu, który zdecydował się zamówić nasze rozwiązanie w postaci modułu drukującego po wcześniejszych zaawansowanych ewaluacjach technologii XTPL. Fakt cieszy tym bardziej, że oprócz ogłoszonej w ostatnim czasie realizacji ważnej współpracy z izraelską spółką Nano Dimension, jest to kolejna realizacja projektu przemysłowego na zaawansowanym etapie. Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia komercjalizacji i zaangażowanie całego zespołu XTPL daje wymierne efekty biznesowe. Zdecydowanymi krokami zbliżamy się do włączenia rozwiązań technologicznych XTPL do masowej produkcji elektroniki następnej generacji mówi dr Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A. 

Partner z Tajwanu, we współpracy z XTPL, zbuduje prototyp urządzenia przemysłowego do zastosowań w branży półprzewodnikowej. W urządzeniu zostanie zintegrowany unikalny moduł drukujący XTPL, a następnie całe urządzenie zostanie przekazane do klienta końcowego, który jest wiodącym producentem półprzewodników na świecie, gdzie będzie zainstalowany oraz testowany na jego liniach produkcyjnych.

– Nasze rozwiązanie do ultra-precyzyjnej depozycji funkcjonalnych tuszów będzie wykorzystane w budowie prototypowego urządzenia przemysłowego do zastosowania w innowacyjnej branży półprzewodników. Decyzja ta zapadła po przeprowadzeniu złożonego procesu, który trwał ok. 18 miesięcy, w ramach trzech etapów ewaluacji rozwiązań technologicznych XTPL przy współpracy z partnerem z Tajwanu. Bardzo istotnym jest fakt, że w procesie ewaluacji rozwiązania technologicznego XTPL brał ścisły udział Klient końcowy, którym jest globalnie wiodący producent półprzewodników na świecie, również z Tajwanu. Zamówienie na nasz moduł drukujący potwierdza atrakcyjność rozwiązania technologicznego oferowanego przez XTPL i otwiera kolejny etap ścisłej współpracy z naszym partnerem z Tajwanu, która nakierowana jest na opracowanie i wdrożenie urządzenia na linie produkcyjne klienta. Potwierdza także potencjał w komercjalizacji technologii XTPL przede wszystkim w ramach najważniejszej dla nas linii biznesowej nakierowanej na przemysłowe wdrożenia opracowanych przez naszą Spółkę rozwiązań technologicznych dodaje Prezes XTPL.

Przychody z tytułu realizacji zamówienia rozpoznane zostaną do końca 2022 r.

Branża półprzewodnikowa jest jednym z rynków dla technologii opracowanej przez XTPL, a do szczególnych obszarów zastosowań można zaliczyć wykonywanie połączeń elektronicznych na złożonych topografiach 3D oraz heterogenicznych podłożach w zaawansowanych układach scalonych lub mikroukładach elektromechanicznych, w skrócie MEMS. Wg analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence, uwzględniającej wpływ pandemii COVID-19, globalny rynek zaawansowanych układów scalonych w 2020 r. był wart 24,9 mld USD, a do 2026 r. ma wzrosnąć nawet do 38,6 mld USD. Wielkość tego rynku pokazuje ogromny potencjał, nie tylko na potencjalne zastosowanie technologii UPD do nowych zastosowań, ale również w prowadzonych badaniach i prototypowaniu nowych układów.

XTPL rozwija oraz komercjalizuje trzy komplementarne linie biznesowe oparte na autorskiej technologii UPD. Każda z tych linii może generować niezależne strumienie przychodów: moduły drukujące przeznaczone do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów urządzeń nowej generacji, urządzenia prototypujące Delta Printing System oraz nanotusze przewodzące. Wszystkie wskazane rozwiązania technologiczne oparte są na opracowanej przez Spółkę technologii nanoszenia struktur przewodzących. Technologia ta jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna.

Linkedin

Wszystkie posty
Skontaktuj się z nami