XTPL S.A. podsumowuje 2020: osiągnięcie kolejnych kamieni milowych i rozpoczęcie komercjalizacji

XTPL S.A., światowy lider przełomowych rozwiązań nanodruku dla globalnego rynku elektroniki, opublikował raport roczny za 2020 rok. Wynika z niego, że Spółka wypracowała ponad 2,29 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co względem poprzedniego roku stanowi wzrost o 11,20%. W tym okresie Spółka zrealizowała pierwsze zamówienia komercyjne na swoje produkty, zbudowała struktury sprzedażowe, przełamała kolejne bariery technologiczne oraz powiększyła zasób ochrony patentowej opracowanej technologii. Zabezpieczona została również płynność finansowa poprzez emisje akcji i obligacji.

  • Pierwsza dostawa demonstratora technologii XTPL – Delta Printing System do Uniwersytetu w Stuttgarcie
  • Pierwsza komercjalizacja nanotuszów
  • Zabezpieczenie płynności finansowej za pomocą udanej emisji akcji oraz obligacji o łącznej wartości 12,8 mln PLN
  • 2,29 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (2,06 mln PLN w 2019 r.), skonsolidowany wynik netto -8,57 mln PLN (-24,19 mln PLN w 2019 r.)
  • Rozszerzenie ochrony patentowej o 10 nowych wniosków
  • Uzyskanie nowej dotacji od NCBR w wysokości ponad 11,6 mln PLN (ok. 73% pełnej wartości projektu)
  • Zwiększenie zaangażowania przez akcjonariuszy instytucjonalnych: Rockbridge TFI S.A.
  • Debiut na Open Market przy Deutsche Börse

 

W 2020 r., pomimo nowej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, do której szybko i sprawnie dostosowaliśmy nasz system pracy, osiągnęliśmy kluczowe dla rozwoju XTPL kamienie milowe, wchodząc w kolejny etap rozwoju. Najważniejszymi momentami ubiegłego roku było m.in. rozpoczęcie komercjalizacji opracowanych przez nas rozwiązań: tuszów przewodzących oraz drukarki Delta Printing System. Pierwsze zamówienia oraz umowy są dla nas powodem do dumy i potwierdzają, że przyjęta strategia rozwoju przynosi rezultaty. Nanotusze trafiły do klientów z branży elektroniki drukowanej, działających w Europie, Stanach Zjednoczonych, w Azji oraz na Bliskim Wschodzie. Dotychczas zrealizowaliśmy 11 zamówień do 7 krajów. Jeśli zaś chodzi o naszą drukarkę demonstracyjną Delta Printing System, to chociaż nie jest to urządzenie docelowe, które będzie komercjalizowane na użytek przemysłowy – to jesteśmy dumni, że pierwsze urządzenie, służące do testowania naszej technologii UPD znajduje się w prestiżowym Institut für Großflächige Mikroelektronik “IGM” na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Drukarka została wynajęta na 4 lata z możliwością jej wykupu. Wartość kontraktu wyniesie do 190 tys. EUR. Współpraca tego typu jest istotna ze względu na umożliwienie poznania naszej technologii potencjalnym klientom zarówno z kręgów naukowych, jak i przemysłowych. Jednocześnie, w celu dalszej komercjalizacji dostosowaliśmy ofertę produktową do potrzeb kontrahentów, wprowadziliśmy modyfikacje struktur sprzedażowych i aktywności marketingowej. Te działania pomogły nam w zbudowaniu wartościowego lejka sprzedaży i w efekcie doprowadzenia do zawarcia pierwszych kontraktów– mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

W minionym roku Spółka z powodzeniem zamknęła także emisje akcji oraz obligacji, z których pozyskała 12,8 mln PLN. Środki te zabezpieczyły i poprawiły płynność finansową XTPL. Niewątpliwie płynność Spółki wzmocniło także otrzymanie grantu naukowego od NCBR w wysokości ponad 11,6 mln PLN. Niedawno Spółka poinformowała o możliwości uzyskania drugiego dofinansowania, tym razem na kwotę 7,6 mln PLN. Dzięki tym środkom Spółka będzie mogła kontynuować prace związane z powiększaniem chmury technologicznej oraz bazy ochrony patentowej IP (ang. Intelectual Property), które są jej głównymi wartościami. W 2020 r. XTPL złożył 10 wniosków patentowych m.in. w zakresie technologii druku oraz formulacji tuszów o wysokiej lepkości. Aktualnie liczba tych zgłoszeń wzrosła do 21.

Dla firm działających w obszarze tzw. deep tech, do których należy XTPL,  własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej bardzo istotnie przekłada się na wartość spółki – zakres i odpowiednie jej zabezpieczenie decydują o określonej pozycji na rynku. Dlatego globalne rozwiązania XTPL są systematycznie zabezpieczane. Ochrona patentowa obowiązuje już od chwili złożenia wniosku, których obecnie mamy już łącznie 21. Ciągła rozbudowa naszego portfolio własności intelektualnej ma na celu budowanie znaczącej trwałej wartości Spółki na kolejne lata. Istotny jest także fakt, że posiadanie tej ochrony podnosi wiarygodność Spółki u jej potencjalnych kontrahentów i często stanowi jeden z ważniejszych aspektów podczas pierwszego kontaktu z nami. Oprócz posiadania własnego zespołu ds. ochrony patentowej, korzystamy także z wyspecjalizowanej kancelarii w USA, która nadzoruje cały proces od złożenia wniosku po jego procedowanie w odpowiednich urzędach tłumaczy Prezes XTPL

XTPL stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie autorskiej technologii druku UPD i jej zastosowań w rozwiązaniach dla przemysłu wyświetlaczy, półprzewodników oraz zaawansowanych płytek PCB. Przemysł ten to głównie branża elektroniki drukowanej, która rośnie bardzo dynamicznie. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

Dzięki naszej konsekwencji w ubiegłym roku osiągnęliśmy kolejne, ważne dla nas kamienie milowe m.in. w zakresie powtarzalności druku, który będzie można wykorzystywać w naprawie defektów wysokorozdzielczych wyświetlaczy, a także w zakresie poprawy parametrów pracy głowicy drukującej. Na bieżąco obserwując rynek, dokonujemy identyfikacji nowych zastosowań technologii XTPL i tym samym odpowiedniego jej przygotowania do wdrożeń przemysłowych dla kolejnych partnerów, z którymi podejmujemy współpracę. W tej identyfikacji niezwykle cenny jest nasz udział w wydarzeniach i konferencjach branżowych. Budujemy w ten sposób nie tylko relacje biznesowe, czy wiedzę o potrzebach rynku, ale przede wszystkim pozwalamy branży – w tym naszym potencjalnym kontrahentom, poznać możliwości opracowanych przez Spółkę rozwiązańmówi Filip Granek

Pierwsze sukcesy Spółki w zakresie komercjalizacji dostrzegli także inwestorzy instytucjonalni. Rockbridge TFI S.A. zwiększył swoje zaangażowanie w akcjonariacie, zaś niemiecki MainFirst Bank AG z Grupy Stifel wydał rekomendację „KUPUJ” w odniesieniu do akcji XTPL. Co ważne, XTPL jest pierwszą spółką z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, na temat której broker opublikował analizę.

Niedawno Spółka pochwaliła się nawiązaniem współpracy z partnerem strategicznym na rynek południowokoreański oraz z dystrybutorem na terenie Chin.

W Korei Południowej reprezentować XTPL będzie firma Bandi Consortia, która pomoże w komercjalizacji technologii nanodruku w branży wyświetlaczy FPD (flat panel display). Nowym dystrybutorem w Chinach został natomiast Yi Xin Technology, który specjalizuje się w technologiach addytywnych i wyszukiwaniu innowacyjnych technologii dedykowanych segmentowi elektroniki drukowanej.

Od 12 kwietnia br. XTPL S.A. wchodzi w skład nowego  giełdowego Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR – zainicjowanego przez GPW oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz w celu promowanie najbardziej innowacyjnych spółek publicznych, które rozwijają swój potencjał we współpracy z sektorem naukowym.

 

Read more
Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej