// // XTPL z ponad 3-krotnym wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów i usług w I kwartale 2023 roku - XTPL - PL
Published on:

XTPL z ponad 3-krotnym wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów i usług w I kwartale 2023 roku

XTPL według wstępnych szacunkowych danych wygenerował 3,0 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług w I kwartale 2023 roku – to ponad 3x więcej w ujęciu rok do roku. Na osiągnięte przychody pozytywny wpływ miało m.in. rozliczenie kluczowych elementów czwartego etapu fazy technologicznej z notowaną na NASDAQ spółką Nano Dimension, z którą XTPL rozpoczął w marcu wspólne definiowanie kolejnych faz współpracy komercyjnej. Ponadto I kwartał to dla Spółki kontynuacja rosnącej liczby zamówień na urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS) z planowaną dostawą w drugiej połowie roku, co wpłynie korzystnie na przyszłe wyniki finansowe. W 2023 roku, do dnia opublikowania wstępnych szacunkowych danych, XTPL otrzymał łącznie 5 zamówień na urządzenia DPS od wiodących ośrodków naukowych z Chin. Stan środków pieniężnych na dzień 31 marca 2023 roku wyniósł 3,7 mln zł i utrzymał się na tym samym poziomie względem analogicznego okresu 2022 roku.

– Za nami kolejny kwartał w którym intensyfikowaliśmy działania sprzedażowe i ofertowe w zakresie wszystkich trzech linii biznesowych, w odpowiedzi na zauważalny wzrost zainteresowania naszą innowacyjną technologią. Przede wszystkim rozliczyliśmy kluczowe elementy z czwartego, największego, etapu fazy technologicznej ze spółką Nano Dimension. Cieszę się, że trwająca między nami od stycznia 2022 roku współpraca układa się tak pomyślnie, że niedawno rozpoczęliśmy wspólne definiowanie kolejnych faz komercyjnych, które możemy zrealizować dla naszego izraelskiego partnera. To istotne zwłaszcza ze względu na niezmienny, długoterminowy cel jaki przyświeca działaniom XTPL, czyli osiągnięcie wdrożenia na linie produkcyjne u przemysłowych graczy. Obecnie na zaawansowanym etapie takich potencjalnych wdrożeń znajdują się 3 projekty i obejmują one kluczowe dla nas obszary: płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Warto podkreślić również liczbę 4 otrzymanych zamówień na urządzenia DPS w okresie styczeń-marzec oraz ostatnie zamówienie z kwietnia, które cieszy nas tym bardziej, że jest to powracający klient, który zdecydował się kolejny raz na zakup naszego urządzenia. To najlepsza możliwa referencja i potwierdzenie szerokiego wachlarza zastosowań oferowanych przez nas urządzeń – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Drugim źródłem finansowania działalności XTPL są przychody z tytułu dotacji, które mimo, że nie są kluczowe, w dalszym ciągu stanowią ważną część przychodów i wspierają prowadzone projekty o charakterze B+R. Wartość pozyskanych dotacji w I kwartale 2023 roku wyniosła 1,0 mln zł w porównaniu do 1,1 mln zł w I kwartale 2022 roku. Zgodnie z zasadą rozliczania grantów, tylko część środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników za I kwartał 2023 roku, pozostała część będzie ujęta w bilansie w przychodach przyszłych okresów. XTPL realizuje obecnie projekty o charakterze B+R m.in. ze środków pozyskanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz w obrębie międzynarodowego konsorcjum w ramach programu Horyzont Europa.

– Przed nami perspektywa dobrego roku, ponieważ po raz pierwszy wchodzimy w niego z komfortem posiadania już potwierdzonych zamówień na nasze urządzenia DPS. Rozliczamy je w momencie dostarczenia do klienta, dlatego obecna liczba 7 zaplanowanych na drugą połowę 2023 roku dostaw, pozwala nam skupić się na dalszym rozwoju Spółki i wykorzystywaniu posiadanych przez nas przewag konkurencyjnych. Wzrost zamówień wiąże się nierozerwalnie z inwestycjami, zwiększyliśmy zatrudnienie do ponad 50 osób, a w celu obsługi rosnącego popytu na nasze urządzenia i oczekiwanego przez nas w przyszłości wdrożenia na skalę przemysłową, musimy przygotować się do tego organizacyjnie, konsekwentnie rozwijając wewnętrzne procesy i kluczowe działy oraz materiałowo, zabezpieczając wcześniej najważniejsze komponenty. Pomimo tego utrzymujemy bezpieczny poziom gotówki. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w pierwszym kwartale, ale harmonogram zamówień od klientów oraz dotychczasowa historia sprzedaży wskazują, że to druga połowa roku jest okresem wzmacniającym nasz cash flow – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

XTPL rozwija i komercjalizuje swoją innowacyjną technologię i produkty, które sprzedawane są m.in. do USA i Chin. Najważniejsze partnerstwa związane z wdrożeniami przemysłowymi nawiązane zostały z notowanym na NASDAQ Nano Dimension, z wiodącym producentem półprzewodników z Tajwanu oraz HB Technology z Korei Płd., współpracującym z jednym z największych producentów wyświetlaczy FPD. XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 7 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do końca kwietnia 2023 roku.

W 2021 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 47,1 mld USD (+14,5% r/r), a w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%. Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania, do których zaliczają się m.in. urządzenia prototypujące DPS Spółki, ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż systemów do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Linkedin

Wszystkie posty
Skontaktuj się z nami