// // XTPL zaprezentował wyniki swoich badań podczas międzynarodowego spotkania na Malcie na konferencji ISOS10 - XTPL - PL
Published on:

XTPL zaprezentował wyniki swoich badań podczas międzynarodowego spotkania na Malcie na konferencji ISOS10

Spółka XTPL wzięła udział w spotkaniu dotyczącym paneli i ogniw fotowoltaicznych organizowanym przez MCAST (Malta College of Arts, Science & Technology) oraz akcję StableNextSol (MP1307) wspieraną przez Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST). Na Malcie o technologii XTPL opowiadał Michał Dusza, kierownik Laboratorium Aplikacyjnego w XTPL oraz zastępca polskiego delegata w akcji COST MP1307.

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology) jest europejską instytucją międzyrządową, która rozwija międzynarodową współpracę w zakresie badań naukowych. Program skupia się na ułatwianiu wspólnych działań zespołom badawczym z różnych krajów, pracującym w podobnych dziedzinach.

Jednym z obszarów, którymi zajmują się naukowcy z Europy, jest stabilność fotowoltaiki nowej generacji. To właśnie temu tematowi poświęcone było spotkanie w ramach akcji StableNextSol (COST MP1307), które w październiku odbyło się na Malcie. Akcja MP1307 obejmuje obecnie 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

Naukowcy wciąż szukają nowych sposobów na zwiększenie żywotności nowej generacji organicznych i perowskitowych ogniw fotowoltaicznych, które w przyszłości mają szansę stać się znaczącą częścią rynku fotowoltaicznego. Dziś znane materiały i urządzenia są często niestabilne, a jednym z celów akcji StableNextSol jest zmiana tego stanu rzeczy. XTPL i nasza metoda ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów przewodzących prąd, która między innymi pozwala się uniezależnić od wykorzystywanego powszechnie, drogiego i nieefektywnego pierwiastka ind, może wpłynąć na proces produkcji i wydajność organicznych i perowskitowych ogniw fotowoltaicznych. Podczas spotkania na Malcie przedstawiłem badaczom z innych krajów wyniki naszych badań i możliwości technologii XTPL – mówi Michał Dusza z XTPL.

Technologię XTPL można wykorzystać nie tylko w produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych, ale także w branży producentów wyświetlaczy, ekranów dotykowych, elastycznej elektroniki, mikroelektroniki, biosensorów, nano- oraz mikrofotoniki, tzw. smart windows i zabezpieczeń antypodróbkowych. Firma wciąż szuka nowych sposobów zastosowania swojej technologii.

Linkedin

Wszystkie posty
Skontaktuj się z nami