// // XTPL ze wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów i usług o 39% r/r po trzech kwartałach 2023 - XTPL - PL
Published on:

XTPL ze wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów i usług o 39% r/r po trzech kwartałach 2023

XTPL zgodnie z wstępnymi szacunkowymi danymi wygenerował 9,2 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług po trzech kwartałach 2023 roku, co oznacza wzrost o +39% w ujęciu rok do roku. W samym III kwartale Spółka wygenerowała 3,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, na co miało wpływ przede wszystkim dostarczenie i rozliczenie trzech urządzeń prototypujących Delta Printing System (DPS) oraz dwóch modułów do wdrożeń przemysłowych w ramach rozwijanych przez XTPL projektów z globalnymi producentami elektroniki nowej generacji. Szacunkowy stan środków pieniężnych Spółki na 30 września 2023 r. wyniósł 31,6 mln zł i uwzględniał wpływy z zakończonej z sukcesem w lipcu br. oferty publicznej. XTPL pozyskał ponad 36,5 mln zł brutto na przyspieszenie swojego wzrostu i wdrożenie planu inwestycyjnego na lata 2023-2026, dzięki któremu Spółka zrealizuje cel w postaci 10-krotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 100 mln zł do końca 2026 roku.

Do dnia publikacji wstępnych szacunkowych danych, XTPL otrzymał w 2023 roku łącznie 9 zamówień na urządzenia DPS, o 2 więcej niż w całym roku 2022. Spółka dostarczyła i rozliczyła do dnia publikacji wstępnych szacunkowych danych łącznie 8 urządzeń DPS, o 5 więcej niż w całym 2022 roku.

– Trzeci kwartał to kolejny okres, w którym z powodzeniem komercjalizowaliśmy wszystkie trzy nasze linie biznesowe. Skutkiem tych działań jest wzrost naszych przychodów ze sprzedaży produktów i usług o +39% po trzech kwartałach 2023 roku, a przede wszystkim istotne postępy w realizowanych przez nas projektach zorientowanych na przemysłowe wdrożenie technologii XTPL na linie globalnych producentów elektroniki nowej generacji. W III kwartale dostarczyliśmy do naszych zagranicznych partnerów dwa moduły do wdrożeń przemysłowych, dzięki którym przeszliśmy do etapu budowy urządzeń prototypowych z naszym modułem drukującym w sercu tych maszyn, celem przeprowadzenia finalnych testów na liniach końcowych klientów. Należy do nich amerykański producent maszyn przemysłowych notowany na Nasdaq 100, a także jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy Flat Panel Display. W ostatnich tygodniach miałem okazję odwiedzić naszego partnera w Korei Płd. i zobaczyć jak powstaje prototyp tego dużego, przemysłowego urządzenia. Jesteśmy w ścisłym kontakcie i czekamy na kolejne fazy budowy maszyny oraz jej późniejszych testów. Cel biznesowy XTPL do końca 2026 roku to zwiększyć 10-krotnie przychody ze sprzedaży produktów i usług osiągając 100 mln zł, postępy we wdrożeniach przemysłowych będą stanowiły istotny element realizacji tego planu – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

XTPL poza komercjalizacją swoich trzech linii biznesowych, generuje ponadto przychody z tytułu dotacji, które stanowią ważną część współfinansowania prowadzonych projektów o charakterze B+R. Wartość pozyskanych dotacji po trzech kwartałach 2023 roku wyniosła 2,7 mln zł w porównaniu do 3,0 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W samym III kwartale wartość pozyskanych dotacji przełożyła się na 1,3 mln zł względem 0,8 mln zł w tym samym okresie ubiegłym roku. Zgodnie z zasadą rozliczania grantów, tylko część środków zostanie uwzględniona w rachunku wyników za III kwartał 2023 roku, pozostała część będzie ujęta w bilansie w przychodach przyszłych okresów. XTPL realizuje obecnie projekty o charakterze B+R m.in. ze środków pozyskanych od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz w obrębie międzynarodowego konsorcjum w ramach programu Horyzont Europa. Stan środków pieniężnych Spółki na dzień 30 września 2023 roku wyniósł 31,6 mln zł.

– W lipcu br. zakończyliśmy ofertę publiczną w której pozyskaliśmy ponad 36,5 mln zł brutto na realizację planu inwestycyjnego w latach 2023-2026. Środki te mamy już zaksięgowane na koncie, co zabezpiecza naszą sytuację finansową na najbliższe lata i pozwoli wdrożyć niezbędne inwestycje, które przyspieszą dalszy wzrost XTPL. Intensyfikujemy ponadto działania sprzedażowe, we wrześniu byliśmy obecni na targach SEMICON Taiwan, które są najważniejszym globalnie wydarzeniem dla branży półprzewodników. Zrealizowaliśmy tam wszystkie zaplanowane cele, otwierając wiele nowych drzwi i szans sprzedażowych. W ostatnich tygodniach podpisaliśmy także nowe umowy z dystrybutorami, na rynek tajwański, a także z podmiotami z USA, dzięki czemu oferta XTPL dotrze do jeszcze większego grona potencjalnych odbiorców. Z pozostałych zdarzeń chciałbym jeszcze podkreślić awans XTPL do indeksu sWIG80, co odzwierciedla dynamiczny rozwój naszej firmy, a także ukazanie się publicznego raportu analitycznego Spółki w ramach programu PWPA 4.0 realizowanego przez GPW w Warszawie. Pozostajemy transparentni i otwarci na inwestorów, a już 27 października weźmiemy udział w kolejnej edycji konferencji #GPWInnovationDay – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

W maju br. XTPL ogłosił plan 10-krotnego zwiększenia przychodów, do 100 mln zł do końca 2026 roku. Aby go zrealizować, zamierza przeprowadzić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach: sprzedaży, produkcji oraz B+R, mających zintensyfikować i przyspieszyć rozwój Spółki w celu pokrycia zapotrzebowania klientów na technologię oferowaną przez XTPL. Źródłem finansowania dla zaplanowanych inwestycji będą przede wszystkim środki pozyskane z emisji akcji, a pozostała część ma pochodzić głównie z środków własnych w ramach działalności operacyjnej, a także grantów i potencjalnie finansowania dłużnego.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Spółka posiada łącznie 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego na zaawansowanych etapach rozwoju znajdują się 4 projekty obejmujące wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: półprzewodniki, wyświetlacze oraz zaawansowane płytki PCB. Łączny potencjał z wszystkich 9 rozwijanych obecnie projektów przemysłowych, przy założeniu ich pozytywnej walidacji, Spółka szacuje na ok. 400 mln zł średniorocznych przychodów. Klientami końcowymi są globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. wiodący producent półprzewodników z Tajwanu, jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display) z Korei Płd. oraz notowany na Nasdaq 100 czołowy producent maszyn przemysłowych z USA.

 

POBIERZ ARTYKUŁ

Linkedin

Wszystkie posty
Skontaktuj się z nami