ZARZĄD

DR FILIP GRANEK

PREZES ZARZĄDU, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL XTPL S.A.

Twórca technologii XTPL, jeden z najlepszych na świecie specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania ogniw słonecznych oraz technologii opartych o nanomateriały. Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny). Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Akademia Europea), stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, stypendium niemieckiego DAAD oraz prestiżowym grantem badawczym LIDER finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Członek prestiżowej Young Academy of Europe, został także wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. Zwycięzca 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2018. Nagrodę otrzymał za pracę nad technologią przełomu, która ma poważną szansę zmienić świat na lepsze. Wygrał także w kategorii Nowy Biznes, w której nagroda została przyznana za wykorzystanie własnego doświadczenia naukowego do tworzenia innowacyjnego na skalę światową produktu. Autor 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

Jacek Olszański

Członek Zarządu

Magister ekonomii i absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Praktyk w obszarze finansów i controllingu w grupach kapitałowych, z dwudziestoletnim doświadczeniem. W przeszłości związany m.in. z KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupą Selena, gdzie pełnił szereg funkcji menedżerskich. Zarządzający własnym biznesem na rynku outsourcingu usług controllingowych. Członek Rad Nadzorczych oraz Komitetu Audytu spółek różnych branż, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jacek Olszański związany jest z XTPL S.A. od października 2018 roku i pełnił dotychczas funkcję kierownika finansowego.

RADA NADZORCZA

Dr Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), stypendysta British Council w London School of Economics, doktor geografii ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk. Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi – najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994 członek Komisji Papierów Wartościowych. W latach 90. zasiadał w Radzie ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie RP.Od 1991 r. do 2006 r. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Był członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej Banku BPH S.A. Pełni również funkcje prezesa zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska.

DR Bartosz Wojciechowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent studiów prawniczych i psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2018 r. rozpoczął aplikację rzecznikowską. Adwokat i pracownik naukowo-dydaktyczny. Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą BWW Kancelaria Adwokacka. Od kilkunastu lat świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców indywidualnych, spółek osobowych i spółek kapitałowych z branży handlowej, przemysłowej, informatycznej, kosmetycznej i wydawniczej. W przeszłości pełnił funkcję członka i przewodniczącego rady nadzorczej Kubara Investment House S.A., od marca 2015 r. jest przewodniczącym rady nadzorczej Kubara Lamina S.A. z siedzibą w Piasecznie.

Prof. dr hab. inż. Herbert Wirth

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Prof. dr hab. inż Herbert Wirth jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Geologii i Eksploracji. Ukończył studia podyplomowe w obszarze geologii górniczej i inżynierskiej na Politechnice Wrocławskiej oraz dotyczące zarzadzania projektami w The George Washington University School Business and Public Management. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania globalnym przedsiębiorstwem.
W latach 2009-2016 Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., największego na świecie producenta srebra i ósmego globalnego producenta miedzi. Wcześniej, od 1998 roku piastował szereg funkcji kierowniczych w KGHM, w tym był Dyrektorem ds. Business Development i Menadżerem ds. Badań i Analiz Geologicznych. Obecnie, pracuje jako Profesor na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Ekologii Politechniki Wrocławskiej. Jest członkiem zarządu europejskiej organizacji EIT Raw Materials, wiceprezydentem stowarzyszenia Pracodawców RP, członkiem Polskiej Akademii Nauk i Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Prof. Herbert Wirth dysponuje szeregiem certyfikatów i uprawnień związanych z zarządzaniem środowiskowym  i jakością. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Autor i współautor szeregu artykułów naukowych, publikacji i książek z obszaru geologii, zarządzania zasobami i ekonomiki przedsiębiorstw górniczych.

Beata Turlejska-Zduńczyk

Członek Rady Nadzorczej

Partner Zarządzający w Funduszu Leonarto. Odpowiada za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Magister ekonomii w dziedzinie finansów, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Fundusz Leonarto to zamknięty wehikuł inwestycyjny zbudowany z udziałów w 18. wyselekcjonowanych spółkach technologicznych (telemedycyna, biologia molekularna, biotechnologia, nanotechnologia, przemysł kosmiczny, HrTech, FinTech, AI + deep learning, sense and avoid, Unmanned Aerial Vehicle).

Piotr Lembas

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Następnie zdobył tytuł magistra na kierunku Master Studies in Finance – program partnerski CFA. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA),  numer 200403. Od 2017 r. jest partnerem zarządzającym w P&V Sp. z o.o. sp.k. – spółce doradczej świadczącej usługi doradztwa transakcyjnego. Odpowiada za prowadzenie projektów doradczych z zakresu pozyskania finansowania dla podmiotów na wczesnym etapie rozwoju. Ponadto jest współzałożycielem oraz prezesem zarządu w RacoCars sp. z o.o. (działającej pod marką Indigo Tech), podmiocie działającym w branży infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, oferującym kompleksowe portfolio produktów i usług dla nieruchomości komercyjnych. Wcześniej, w latach 2013-2015, pracował w EY Corporate Finance jako starszy konsultant oraz w Adiuvo Investments jako starszy analityk finansowy (2015-2017), realizując projekty z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.

LIDERZY

DR ANETA WIATROWSKA

DYREKTOR DS. TECHNOLOGII

Z  XTPL związana od września 2016. Od lipca 2017 jest dyrektorem ds. technologii i odpowiada za cały zakres związany z procesem drukowania struktur metodą XTPL. Zarządza obszarem, w który wchodzą 4 laboratoria: aplikacyjne, procesów pre-post, symulacji numerycznych oraz zaawansowanej charakteryzacji. W latach 2013-2015 przebywała na prestiżowym stypendium podoktorskim w ramach Akcji EU Marie Curie (projekt LUMINET) w Centrum Badawczym Philipsa w Eindhoven, w Holandii, zajmując stanowisko starszego naukowca. W pracy badawczej zajmowała się dwoma tematami: (i) syntezą, zabezpieczaniem oraz charakteryzacją higroskopijnych jodków lutetu, LuI3 domieszkowanych lantanowcami oraz (ii) syntezą i charakteryzacją nanocząstek scyntylatorów i wytwarzaniem kompozytów bazujących na poliuretanach i zawierających uprzednio zsyntetyzowane nanocząstki scyntylacyjne. W 2013 z wyróżnieniem obroniła pracą doktorską na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przez 4 lata pracowała nad nowymi pamięciami rentgenowskimi i była wykonawcą 4 projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Unię Europejską: – sintered nanoceramics scintillators (characteristic of a new materials under synchrotron radiation at Superlumi Station at DESY, Germany); – new efficient phosphors for lighting and solar concentrators; – detectors and converters of electromagnetic radiation for digital medical diagnosis and security; – innovation challenge within the area of scintillators;

W trakcie dotychczasowej pracy, w dorobku naukowym zgromadziła 2 zgłoszenia patentowe (PHILIPS 2014P00722EP & PHILIPS 2014P00721EP) oraz 2 patenty (PCT/PL2012/050002,10.01.2012 oraz PCT/PL2014/050001, 18.12.2014).

Dr inż. Mirosław Woszczyna

Dyrektor ds. produktów

W XTPL pracuje na stanowisku dyrektora ds. produktów od sierpnia 2021. Odpowiada za całokształt prac związanych z rozwojem, produkcją i utrzymaniem precyzyjnych systemów drukujących XTPL. W roku 2008 z wyróżnieniem otrzymał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej w dziedzinie nanometrologii. W latach 2009 – 2011 pracował w Physikalisch-Technische Bundesanstalt w Niemczech nad zastosowaniem grafenu w roli kwantowego wzorca rezystancji elektrycznej. W latach 2012 – 2018 w branży automotive w Niemczech brał udział w pracach nad rozwojem systemów napędowych najpierw w rolach technicznych, później zarządczych. Od 2018 do lipca 2021 kierował całością prac polskiego oddziału jednego z niemieckich liderów wytwarzania oprogramowania dla branży automotive. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, a także autor wielu publikacji szeroko cytowanych przez prestiżowe czasopisma naukowe – w tym Nature Nanotechnology.

DR KAROLINA FIĄCZYK

R&D MANAGER

W XTPL od stycznia 2017, odpowiada za kierowanie zespołem badawczo-rozwojowym pracującym nad rozwojem procesów obróbki wytworzonych już struktur (galwanizacja, spiekanie laserowe) oraz zaawansowanej charakteryzacji materiałowej. W styczniu 2018 z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Fotoluminescencyjne właściwości Sr2GeO4 aktywowanego Ce, Pr, Eu”. W czasie studiów doktorskich uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach dotyczących spektroskopii lantanowców, najnowszych źródeł oświetlenia (w tym LED) i kropek kwantowych, prezentując na nich zarówno postery jak i wygłaszając ustne prezentacje. Na konferencji PGS’17 w San Diego La Jolla (USA) jej poster został wyróżniony w konkursie na najlepszą prezentację posterową. W latach 2013-2017 realizowała szereg projektów badawczych w tym: „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”(nr projektu POIG 01.01.02-02-002/08), „Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych” (nr projektu POIG 01.01.02-02-006/09.). W okresie 2016-2017 była kierownikiem własnego grantu badawczego PRELUDIUM X Narodowego Centrum Nauki „Wyjaśnienie mechanizmów wygaszania luminescencji d-f jonów Ce(3+) i Pr(3+) w Sr2GeO4”. Jest autorem 7 publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz zgłoszenia patentowego „Szerokozakresowy, luminescencyjny sensor temperatury o wysokiej czułości”. Zgł. pat., 2018, P.424806).

DR INŻ. PIOTR KOWALCZEWSKI

Manager Symulacje Numeryczne

Od września 2016 związany z firmą XTPL, gdzie pełni funkcję kierownika laboratorium symulacji numerycznych. Nadzoruje prace związane z symulacjami numerycznymi procesu XTPL oraz zaawansowaną analizą danych doświadczalnych. W latach 2011-2015 przebywał na prestiżowym stypendium doktorskim w ramach akcji EU Marie Curie ITN (projekt „PROPHET”) na Uniwersytecie w Pavii (Włochy), gdzie obronił doktorat. Jego praca doktorska dotyczyła symulacji zjawisk optycznych i elektrycznych w ogniwach słonecznych z nieuporządkowanymi strukturami fotonicznymi. Odbył staże badawcze na Uniwersytecie St. Andrews (Szkocja) oraz w STMicroelectronics (Catania, Włochy). Wyniki swoich prac prezentował na kilkunastu międzynarodowych konferencjach w Europie i USA. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych związanych z fotoniką, optoelektroniką oraz inżynierią materiałową w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Włoszech. Jest współautorem kilkunastu często cytowanych prac z dziedziny fizyki, optyki i symulacji numerycznych. Recenzował publikacje wysłane do czasopism Optics Letters, Optics Express oraz R&D Magazine.

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że w Państwa komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci będą zamieszczane pliki cookies lub podobne, w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki tej technologii będziemy przechowywać i uzyskamy dostęp do informacji na Państwa komputerze lub urządzeniu, przede wszystkim, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony. Zgodę na cookies mogą Państwo w każdym momencie zmodyfikować lub odwołać w ustawieniach przeglądarki.

Dowiedz się więcej